TARİH 11

Islahat Fermanı ve I. Meşrutiyet’in İlanı

Osmanlı Devletinde Demokratikleşme Süreci

Osmanlıda Yabancı, Azınlık ve Misyoner Okulları

Osmanlıda Askeri ve Sivil Mektepler

Osmanlıda Nüfus Politikası ve Demografik Güç

Yeniçeri Ocağının Kaldırılması ( Vaka-i Hayriyye )

Osmanlıda Modern Ordu ve Yurttaş Askerliği

Modern ve Siyasal İdeolojiler

Devrimler ve Değişimler ( Fransız İhtilalının Etkileri )

( Akıllı tahtaya uyumlu bu sunumuzda, Fransız İhtilali, Sebep ve Sonuçları ve Fransız İhtilali’nin Avusturya-Macaristan, Rusya, Osmanlı Devleti gibi çok uluslu devletler üzerindeki etkisinden bahsedilmiş… Sununun sonunda yukarıda görüldüğü gibi Sürükle Bırak etkinliği yerleştirilmiş ve Neler Öğrendik bölümü ile sunu bitirilmiştir…)

Devrimler ve Değişmeler ( Sürükle Bırak Etkinliği )

Etkinliğimiz yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi, Fransız İhtilalı ve sonrasında Avrupa’da yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerini anlatan sorulardan oluşmaktadır. Sol menüde yer alan harfleri, sağdaki kutucuklar üzerine sürükleyip bırakmak suretiyle etkinliğimizi yapıyoruz.