TYT TARİH

TARİH BİLİMİ
Tarih Bilimi 1
( Bu sunuda, Tarihin Tanımı, Konusu ve Özellikleri, Olay ve Olgu Kavramları, Tarih Biliminin Yöntemleri, Kaynak ve Kaynak Çeşitleri, Tarihin Sınıflandırılması, Zaman ve Takvim gibi konular yer almaktadır.)
Tarih Bilimi 2
Bu sunuda Yazılış Şekillerine Göre Tarih Çeşitleri, Tarihsel Süreç İçinde Tarih Yazıcılığı, Türklerin Kullandıkları Takvimler, Tarihe Yardımcı Bilimler Ünite Sonu Sürükle Bırak Etkinliği ( Yukarıdaki resimde gördüğünüz etkinlik ) ve Neler Öğrendik Bölümü yer almaktadır. Ayrıca sayfa içinde görseller ve konu ile ilgili sorular yer almaktadır…)
Tarih Öncesi Devirler ve Merkezler ile Tarihi Devirler 1
Bu sunuda, İnsanlığın İlk İzleri, İlk İnsanın Yaşam Şekilleri ve Geçim Kaynakları, İnsanoğlunun Yaptığı İlk Araç Gereçler ve Yazıdan Önceki Devir : Sözlü Kültür konuları yer alır.
Tarih Öncesi Devirler ve Merkezler ile Tarihi Devirler 2
Bu sunuda, Tarih Öncesini Dönemlendirme, Yazının Gelişimi ve İlk Çağ’da Bilim konuları yer valır…
Tarih Öncesi Devirler ve Merkezler ile Tarihi Devirler 3

Taş Devri : Eski Taş Devri ( Paleolitik Devir )

Taş Devri : Orta Taş Devri ( Mezolitik Devir )

Taş Devri : Yeni Taş Devri ( Neoltik Devir )

Maden Devri : Bakır ( Kalkolitik ) ve Tunç Devirleri

Maden Devri : Demir Devri ve Tarih Öncesi Devirlerin Genel Öellikleri

Anadolu’da İlk Yerleşim Merkezleri

Tarih Çağları ( Tarihi Devirler )